สวนน้ำแม่ฟุ้ง

เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2557 และในปี 2559 ได้มีการต่อเติมสวนน้ำ โดยเพิ่มส่วน คลื่นเทียม โดย บริษัท ได้ดำเนินการก่อสร้าง ตอนนี้้สวนน้ำแม่ฟุ้ง ได้เปิดให้บริการแล้ว